Świadectwa energetyczne, czyli certyfikaty energetyczne, zgodnie z polskim prawem budowlanym muszą być wystawiane dla określonych budynków od stycznia dwutysięcznego dziewiątego roku. Do budynków tych zalicza się między innymi budynki nowe (zarówno komercyjne jak i domy oraz mieszkania) oraz te, które oddawane są do użytku (nawet gdy zostały zbudowane przed dwutysięcznym dziewiątym rokiem). O certyfikaty energetyczne muszą również zadbać te osoby, które sprzedają dom, mieszkanie lub obiekt komercyjny, nawet jeżeli powstał on przed dwutysięcznym dziewiątym rokiem. Natomiast obiekty, które powstały przed dwutysięcznym dziewiątym rokiem i nie podlegają aktualnie wynajmowi czy nie są sprzedawane, nie muszą posiadać tego typu certyfikatów. Jest tylko jeden wyjątek – o certyfikaty energetyczne trzeba zadbać w przypadku takich budynków wtedy, gdy są one remontowane lub poddawane termomodernizacji. Aby otrzymać certyfikat energetyczny, musimy zwrócić się do odpowiedniej firmy, która wystawia takie certyfikaty.